4 lunchtime talks / 4 cyflwyniad amser cinio

Thursday 7 February / Iau 7 Chwefror  Philip McDonnell: Greening Swansea – an introduction / Abertawe gwyrdd – cyflwyniad

Thursday 14 February / Iau 14 Chwefror  Hamish Osborn & Fran Rolfe on sustainability / ar gynaladwyaeth

Thursday 21 February / Iau 21 Chwefror  Deb Hill and Judith Oakley on biodiversity / ar fioamrywiaeth

Thursday 28 February / Iau 28 Chwefror  What can be done? Two case studies / Beth i’w wneud? Dau astudiaeth achos:  Chris Small (Gower Power) & Sally Hyman (Llys Nini)

1:00pm at Swansea Museum / 1:00pm yn Amgueddfa Abertawe

Free events: everyone welcome / Croeso i bawb: mynediad am ddim